11 tháng 1, 2014

SỐ


Cái cây trong công viên nó còn có số.
Còn con người, có thật mỗi người trong chúng ta đều có một con số không???BỐ SUSU
01-2014
LÊN ĐẦU TRANG