9 tháng 9, 2012

CÁCH LÀM NGUỘI LÒNG NHIỆT HUYẾT

Hôm nay có việc phải đi làm
Đi ngang nhà thi đấu Nguyễn Du thì thấy nơi đây đang tổ chức Hội trại tòng quân Tuổi trẻ giữ nước Quận 1 năm 2012
Chắc là hội trại dành cho các bạn trẻ chuẩn bị lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc
Hình như hôm nay là ngày tổ chức hội trại này của toàn thành hay sao mà thấy quận nào cũng có tổ chức.
Nhưng hình như ban tổ chức lo sợ bầu nhiệt huyết của các bạn trẻ bốc cháy hay sao mà phải có cả xe chữa cháy đậu phía trước nhà thi đấu
Thật tình chẳng hiểu chút nào???????????????Bố susu
09-2012
LÊN ĐẦU TRANG