3 tháng 9, 2012

BẢNG HƯỚNG DẪN

Theo như ý nghĩa của Tiếng Việt, 
hướng dẫn là chỉ bảo, dẫn dắt cho biết phương hướng và cách thức tiến hành một hoạt động nào đó (theo tratu.soha.vn)
bảng là vật mỏng có mặt phẳng, thường bằng gỗ, dùng để viết hoặc dán những gì cần nêu cho mọi người xem (theo tratu.soha.vn)
Như vậy bảng hướng dẫn có nghĩa là một vật mỏng có mặt phẳng có chứa đựng cách chỉ dẫn để làm một việc gì đó
Nhưng những bảng  chỉ dẫn dưới đây theo như Minh tui thấy còn là một công cụ dùng để làm rào chắn
Nghĩ sao mà lề đường dành cho người đi bộ lại trưng ra 3 bảng hướng dẫn choáng hết lối đi, nếu kko phải leo lên bồn cây thì phải đi vòng ra lòng đường bên phải
Mà đây lại là cơ quan Công an nữa thế mới ghê chứ
Chẳng lẽ không còn cách nào khác cách chặn đường như thế này thì người dân mới chú ý hay sao????


Bố susu
09-2012
LÊN ĐẦU TRANG