14 tháng 7, 2012

NGÀY ĐẸP

nguyên một ngày trời nắng đẹp. 
thế mà đến tối định cho susu đi chơi thì ông trời lại mưa.

thiệt là tình quá đi. 
chán ông mưa quá.
LÊN ĐẦU TRANG