25 tháng 5, 2012

SÁNG - TỐI

Sáng đưa con đi học xong lên công ty.
Trong đầu chỉ nghĩ là ráng làm để kiếm tiền nuôi con.

Tối vẫn chưa về vì việc còn quá nhiều phải tăng ca
Trong đầu chỉ nghĩ ráng làm để về với con


Hic hic
Bây giờ làm gì cũng chỉ nghĩ đến con, dzợ đứng hàng thứ hai sao ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


LÊN ĐẦU TRANG