12 tháng 5, 2012

ĂN VỚI UỐNG

Sáng thì ăn ít, rồi than đói. Trưa ăn cho nhiều vô, rồi than no. Thiệt tình.
Trưa nay đi ăn buffet Hoàng Yến, no cành hông luôn.
LÊN ĐẦU TRANG