7 tháng 1, 2012

PHỤ BỐ HAI TAY

Gần Tết rồi, phải dọn dẹp nhà cho gọn từ bây giờ thôi chứ để cận ngày mới dọn chắc mệt chết.
Nhìn đi nhìn lại thì nhà có gì đâu mà dọn, có chăng là sắp xếp lại cho ngăn nắp thôi.
Gỡ mấy cái quạt xuống để lau chùi, susu thấy vậy nhất quyết kêu bố cho susu làm chung với bố.
Thấy con muốn chứng minh bản lĩnh đàn ông với bố nên bố vui vẻ nhận lời ngay.
Thôi thì việc nặng để con làm vậy.
Nhìn susu chơi đùa thôi mà mình cũng thấy thật là vui rồi.

LÊN ĐẦU TRANG