24 tháng 12, 2007

TÂM SỰ

Sau khi cùng mọi người trong ca đoàn xong ngày tổng dợt để chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng của ca đoàn thì tinh thần của mình cảm thấy như phấn khởi hơn rất nhiều.
Phấn khởi hơn vì bầu không khí im lặng lâu nay của ca đoàn đã được mình giải thích với mọi người và mình nghĩ là các bạn cũng hiểu những gì mình đã tâm sự với mọi người.

Cầu Chúa ban cho ca đoàn chúng ta, các bạn ca viên trong ca đoàn thật nhiều niềm hăng say và lòng nhiệt thành trong việc phụng vụ Chúa bằng lời ca tiếng hát của mình.
Lễ bổn mạng cũng đã rất gần rồi, mình mong mọi sự chuẩn bị của mọi người đều nhận được sự thành công.
Cố lên mọi người nhé.

BỐ SUSU
12-2007
LÊN ĐẦU TRANG