28 tháng 4, 2018

I CHANG TUI

Nhiều khi kẻ cầm máy chỉ có thể nhận ra mình nhờ những bức ảnh do người khác chụp.

Đi chơi, chụp choẹt phong cảnh và bạn bè nhiều nhưng đôi khi mình chẳng có được tấm nào để ghi lại những khoảnh hắc khi mình tác nghiệp.
Thôi thì xem hình bạn để nghĩ đến mình vậy...

BỐ SUSU
2018
LÊN ĐẦU TRANG