23 tháng 11, 2007

MONG ƯỚC KỶ NIỆM XƯA

Ai cũng có một thời học trò với biết bao nhiêu là niềm vui, nổi buồn cũng như là biết bao nhiêu trò quậy phá.
Đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là 12A1 ở trường Tenlơman năm học 1998-1999".
Thật nhiều kỷ niệm mà chắc cả lớp có ngồi ôn lại với nhau không biết khi nào hết. Thật nhiều, thật nhiều kỷ niệm vui, buồn trong những năm học ở trường Tenlơman.
 Năm nay đã là lần họp lớp thứ 8 kể từ ngày chúng ta tốt nghiệp.
Nhìn lại thì cũng nhiều đứa đã nên vợ nên chồng và có cả con nữa chứ. Ai như mình...............
Ôi thôi, mình cũng đã già đi nhiều rồi.
Mỗi năm đến dịp họp lớp thật không thể tả được niềm vui của từng người.
Mỗi năm lại có thêm một thành viên của lớp quay về sau bao nhiêu năm tháng vắng bóng. Năm nay cả lớp gặp lại được Trung búa và hy vọng năm sau sẽ gặp thêm nhiều nữa.
Lớp mình những năm về sau thì càng họp lớp càng đông.
Hihi.
Đúng là 12A11

2 cặp này sắp sửa lên xe bông rùi.2 đứa này là thành viên của lớp và bây giờ đã là vợ chồng của nhau rồi. A Chía thì mới sinh em bé hơn 1 tháng mà cũng chịu chơi đến họp lớp với mọi người luôn.

BỐ SUSU

11-2007
LÊN ĐẦU TRANG